Familieterapi

…er terapi for hele familien. Det kan være værdifuldt at få støtte og hjælp i situationer hvor familiens egne ressourcer ikke slår til; det kan være krisesituationer som skilsmisse, tab af en nær slægtning og helt hverdagsagtige nære problemstillinger, så som at blive en familie med barn, udfordringer med små og store børn og meget andet. Vi har altid for øje: at alle i familien gør det så godt de kan!
Vores erfaring er at familien samles ca. 1-3 gange à 1-1/2 time. Nogen gange er der brug for at forældrene kommer selv.
Børn er velkomne til at ytre sig og også velkommen til bare at være der. Tag lidt legesager med hvis det giver tryghed. Sammen tager vi hånd om det I kommer med og oftest tager vi udgang i ganske almindelige oplevelser fra jeres liv. Det drejer sig om at få de kærlige følelser omsat til handlinger!
Her har vi fokus på samspillet i familien.

Vi ved, at hvis der er dysfunktion i en familie, vil børn ofte samarbejde ud over evne/tager ansvar og være loyale overfor deres forældre. På langt sigt er dette usundt for børn og deres udvikling er truet. Derfor hjælper vi de voksne til at få øje på udfordringerne og gøre noget ved det! Det er de voksne i familien der har det fulde ansvar for familiens trivsel og udvikling.

Familierådgivning

…har fokus på at give råd i forhold til helt konkrete problemstillinger i familien. Det kan eksempelvis være råd til når den lille ikke vil spise eller hvem skal børnene bo hos når far og mor skilles.
Vores erfaring er at familien samles ca. 1-3 gange à 1-1/2 time

Parterapi

…er for dig og din kæreste/ægtefælde. Her kommer par for at finde ud af hvad de vil og ikke vil, med sig selv og hinanden! Det kan være hjælp til et nedslidt forhold, hjælp til at udvikle sig sammen, hjælp til at gå fra hinanden på ordentlig vis, hjælp til sex livet og meget mere.
Vores erfaring er at parterapi løber over ca.1-8 gange.

Individuel terapi

…er for dig alene teenager/ung/moden/gammel. Selvom dit problem påvirker pårørende og venner, kan det være nødvendigt at tage sig af sine egne indre konflikter og gamle mønstre, der ofte stammer helt tilbage fra barndommen/vores forældres måde at håndtere livet. Vi kan ikke ændre barndommen, heller ikke andre mennesker, men udvikling kan give et mindre konfliktfyldt liv og dermed et mere værdifuldt liv.
Vores erfaring er at individuel terapi løber over ca.1-8 gange.

Sorg og krise terapi

…er for alle der har oplevet at blive udsat for tab af pårørende, sygdom i familien, skilsmisse, ulykke, tab af arbejde og andre oplevelser der har rystet den enkelte eller familien. Denne form for terapi har især fokus på at den påvirkede får den professionelle omsorg der skal til, for at han eller hun bliver i stand til at tage vare på sorgen. Vores erfaring er at sorgen eller tabet både kan være sket for nylig og kan være sket for længe siden.